Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Education Geeks AB (org.nr. 559121-4985) och dess webbsida https://www.philipisberg.se. Education Geeks AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in.

Personuppgifter som behandlas av Education Geeks AB
Exempel på personuppgifter som kan lagras:
• För- och efternamn
• Personnummer
• Adress• Telefonnummer
• E-postadress
• Stilla- och rörliga bilder
• Cookies

Kort om GDPR
GDPR är EU:s dataskyddsförordning, vilken ersatte den svenska Personuppgiftslagenden 25/5/2018. Nedan kan du bland annat läsa vilken typ av personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har rörande personuppgiftsbehandlingen. Nedan finner du även instruktioner för hur du ska gå till väga för att rätta en uppgift, begära att dina uppgifter raderas etc.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, inloggningsuppgifter samt besöks- och orderhistorik.

Varför vi behöver behandla dina personuppgifter
Education Geeks AB använder dina personuppgifter huvudsakligen i följande syften:
- för att kunna ge kunder relevant information och erbjudanden,
- i marknadsföringssyfte för potentiella kunder,
- tillhandahålla och administrera kundens användarkonto,
- leverera tjänster i enlighet med avtal med kunden och
- förhindra missbruk av tjänster.
Detta för att kundens upplevelse av våra tjänster ska bli så bra som möjligt. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. För kunder som anmält sig till en kurs hos Education Geeks AB sparas personuppgifter i upp till tre (3) år efter kursslut om det inte längre finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en längre tid. För kunder som prenumererar på Education Geeks ABs e-postutskick sparas uppgifterna till dess att kunden avregistrerat sig från dessa utskick.

Hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter
Du ska känna dig trygg vår behandling av dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du är införstådd med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter som vi samlar in om dig lämnar du främst ifrån dig i följande sammanhang:
- När du anmäler dig till en kurs hos Education Geeks AB
- När du anmäler dig till att prenumerera påEducation Geeks AB e-postutskick
- När du väljer att delta i en intervju eller undersökning
- Vid besök på Education Geeks AB hemsida
- Vid kontakt med Education Geeks AB, exempelvis via e-post eller telefon.
Vissa kurstillfällen spelas in med ljud och rörlig bild i syfte att tillgängliggöras för andra kursdeltagare. Intervjuer med Kunden och kundreferenser kan komma att publiceras i Education Geeks AB sociala medier, på Education Geeks ABhemsida och e-postutskick i marknadsföringssyfte.

Cookies
Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats https://www.philipisberg.se och i våra webbtjänster. Om du besöker https://www.philipisberg.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar, plattform samt data som äranvändargenererad (såsom besöks- och klickhistorik).

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster vi erbjuder. En del av våra tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, samtidigt som andra förbättrar din upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla övergripande analytisk information rörande din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera Education Geeks AB användande av Cookies?
Den webbläsare, alternativt den enhet som du använder tillåter dig ofta att styra överinställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera dig till din webbläsares eller din enhets inställningar för att ta reda på hur dukan justera dina inställningar för cookies. Du kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när du stänger ner din webbläsare eller enhet. Vänligen notera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du skulle välja att blockera eller radera cookies.

Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida: https://www.pts.se/.Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Dina rättigheter
• Rättelse - Om en personuppgift är ofullständig eller felaktig har du rätt att begära att denna uppgift rättas.
• Återkallelse av samtycke – Om du har samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.
• Registerutdrag - Du har rätt att begära ett svar på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina uppgifter har du rätt att få se vilka uppgifter som vi behandlar genom ett registerutdrag.
• Marknadsföring - Du har rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för marknadsföring via e-postutskick. Detta görs lättast genom att du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ned i detta dokument).
• Klagomål - Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt vis kan du kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ned i detta dokument). Du har även rätt att framföra klagomål direkt till Datainspektionen.
• Ifrågasättande av berättigat intresse - Du har rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter som stödjer sig på ett berättigat intresse. Detta ifall det föreligger skäl i ditt specifika fall som talar emot en sådan behandling. Om det föreligger berättigande skäl som väger tyngre än den grund som du anger vid motsättningen av behandlingen har Education Geeks AB rätt att fortsätta behandlingen.
• Radera personuppgifter - Du har rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Föreligger det laglig grund för att fortsatt spara uppgifterna har du dock inte en rätt att få uppgifterna raderade.

Så gör du för att utnyttja en rättighet
Om du önskar nyttja någon av dina rättigheter enligt ovan ska du i första hand kontakta oss per e-post till support@philipisberg.se. Meddelandet behöver komma från den e-postadress som du uppgav när du anmälde dig till en kurs, anmält dig till e-postutskick eller den e postadress du använt vid tidigare kontakt med Education Geeks AB. Vi behöver även ett telefonnummer för att kunna nå dig samt för att bekräfta din identitet.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna policy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan:
E-post: support@philipisberg.se